Gudstjänster/seminarier

I nuläget har vi gudstjänst ungefär en gång i månaden, och då oftast på lördagar kl 10:30, men se kalendern för detaljer.

Ungefär en gång i månaden har vi också någon form av seminarium kring ett intressant ämne som rör tron och livet. Dessa är också på lördagar, och oftast kl 13:00, men se kalendern för detaljer.

Vi har även bibelstudiegrupper de övriga lördagarna.

Välkommen till våra möten!