Bibelstudiegrupper

De lördagar det inte är gudstjänst samlas en grupp vuxna för bibelstudium tillsammans. Materialet som används är Adventistsamfundets Bibelstudium för vuxna som du kan tanka ner gratis eller prenumerera på. Tiden är kl lördagar 10:00, men det kan förekomma att tillfället ställs in. Se kalendern för detaljer!

Parallellt finns oftast ”Bibelchunk” på lördagar kl 10:30, där vi läser ett avsnitt ur Bibeln och samtalar om det. Se kalendern för detaljer!

Det finns även en grupp ”Ung i tro” parallellt på lördagar kl 10:30.