Uttalande från styrelsen / Statement from the Board

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i världskyrkan kring frågor om enhet, policyefterlevnad m.m. har styrelsen för Adventkyrkan i Linköping antagit ett uttalande som kan läsas här på engelska och svenska.

Against the backdrop of recent developments in the world church regarding unity, policy compliance etc. the Board of the Seventh-Day Adventist Church in Linköping, Sweden, has issued the following statement, which can be read here in English and Swedish.


Den som vill förstå bakgrunden till uttalandet kan läsa mer på följande länkar.
Those wishing to understand the background for the statement can read more on these links:

Förslag på åtgärder mot unioner som inte följer reglerna (2018-07-19)

Annual Council Votes to Continue Dialogue on Unity and Reconciliation Process (2017-10-09)

Administrative Committee Takes Step Forward in Unity Process (2018-07-17)

ADCOM refers to Compliance Committees (2018-09-18)

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer är stängda.