Temadag 15 oktober om ursprungsfrågorna med Göran Schmidt

10:30-11:45: Kan man vara biolog och evolutionskritiker?

I media framställs evolutionsteorin ofta som evolutionen vore ett bevisat faktum. Men bakom kulisserna brottas evolutionsbiologer med en rad problem som sällan kommer till allmänhetens kännedom. Och en rad biologiska företeelser tycks i stället peka i en helt annan riktning – mot avsiktlig design. Det är på tiden att evolutionsteorin får en mer kritisk och allsidig belysning. Det får den i det här föredraget.

12:00-13:00: Lunch i kyrkan

13:00-14:00: Kan man vara naturvetare och tro på 1 Moseboken 1-11?

Kritiker brukar hävda att kreationister (skapelsetroende) försöker tvinga in vetenskapen i Bibeln med skohorn – det har säkert förekommit sådana tendenser under historien. Men modern skapelsebaserad forskning arbetar på ett annat sätt. Det går att identifiera ett antal förhållanden som dokumenterats i Bibeln och som tagna på allvar verkar vara nycklar till en fördjupad och sannare förståelse av jordens och livets historia. Föredraget förmedlar grunderna i en vetenskaplig, bibliskt grundad syn på vårt ursprung.

14:00-14:30: Fika

14:30-15:30: Adam, Eva och den moderna genetiken

Adam, den första människan enligt Bibeln, har han verkligen existerat? Meningarna går isär bland dagens kristna naturvetare eftersom den sekulära forskningen under lång tid gett en helt annan bild av människans ursprung. Med de senaste rönen inom modern genetik håller den synen på att förändras. En biblisk syn på Adam och Eva har aldrig varit så relevant och trovärdig som idag. Det borde motivera somliga kristna att omvärdera både sin vetenskapssyn och bibelsyn.

15:30-16:00: Öppen frågestund

Gratis entré.
Det kommer att finnas möjlighet att ge ett frivilligt bidrag
för mat och andra omkostnader.

Välkommen!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer är stängda.