Städenkät 2017

Detta är än så länge bara en prototyp!

Städningen av kyrkan är något vi behöver ansvara tillsammans för, på ett eller annat sätt. Hur var och en kan bidra beror på livssituation, hälsa och många andra faktorer. Genom att svara på denna enkät kan du/ni välja hur just du/ni kan och vill bidra!

* anger obligatoriska fält
Om flera ur samma hushåll/grupp fyller i denna enkät, skriv namnen på dem nedan.
Om du har angivit mer än ett namn ovan, ange om vi ska räkna er som en "resurs" (t.ex. om bara en i familjen kan städa per gång), eller om vi ska räkna med var och en av er som en "resurs"

Du har angett ett eller flera namn ovan. Hur ställer du/ni er till att städa själva (dvs inga andra än det/de namn som du angett ovan)?
I så fall, kan jag/vi tänka oss att städa ungefär
gånger per år

Hur ställer du dig till att städa i mindre grupp om 2-3 personer? I mindre grupper blir det färre tillfällen, men det tar lite längre tid vid varje tillfälle.
I så fall, kan jag/vi tänka oss att städa ungefär
gånger per år

Hur ställer du dig till att städa i större grupp om 4-6 personer? I större grupper blir det fler tillfällen, men det tar kortare tid vid varje tillfälle.


I så fall, kan jag/vi tänka oss att städa ungefär
gånger per år

En möjlighet är att anlita en städfirma, men för det behövs att du/ni ger en extra gåva som öronmärks för det. Att anlita en städfirma kostar c:a 375 kr/persontimme. Hur ställer du dig personligen till att bidra till att vi anlitar en städfirma?
Om "ja" ovan, så vill vi/jag ge
kr extra per år till att anlita städfirma.

Har du några andra tankar kring städningen? Skriv dem gärna här i så fall!