Parkering

Bilburna besökande till Adventkyrkan är hänvisade till följande parkeringar

Kyrkans parkering på Djurgårdsgatan 39 (infart från Föreningsgatan)

Det finns platser både innanför staketet samt 3+2 platser på båda sidorna av infarten. Dessa är gratis för besökare till kyrkan.
OBS: Dubbelparkering är förbjuden, av hänsyn till färdtjänst, boende och ev. utryckningsfordon.

Lördagar och söndagar: Samtliga platser, med undantag för parkeringar för boende i kyrkfastigheten (särskilt markerade), är tillgängliga för besökare.
Vardagar: Enstaka platser för kortare besök till kyrkan, endast på insidan av staketet. Övriga platser är uthyrda.

Övriga P-platser i kyrkans närhet

Vid större träffar räcker inte kyrkans P-platser till. Då hänvisar vi till följande kringliggande P-platser i kyrkans närhet.

Länkarna på respektive P-plats nedan går till Google Maps med vägbeskrivning till kyrkan.

Tränggatan (infart via Djurgårdsgatan – Kaserngatan), ca 200-300 m från kyrkan. Kostar 5 kr/tim lördagar 8-15, vardagar 8-18. Övrig tid gratis.

Skyttegatan, ca 400 m från kyrkan. Kostnad 6 kr/tim, max 50 kr/dygn.

Djurgårdsgatan 71/89/95, flera platser utspridda på gatustumpen in från Djurgårdsgatan, ca 500 m från kyrkan. Kostnad 6 kr/tim, max 50 kr/dygn.

P-hus US Norra (infart via Djurgårdsgatan – Lasarettsgatan), ca 500 m från kyrkan. Kostnad 14 kr/timme kl 08-22, övrig tid 1 kr/timme. Max 85 kr/dygn.

Tomaskyrkan (infart via Djurgårdsgatan – Kaserngatan – Rekrytgatan), ca 600 m från kyrkan. Kostnad 10 kr/timme.

Parkeringen på taket på P-huset vid Föreningsgatan, ca 200 m från kyrkan, är till för besökande till Föreningsgatan. Kostnad 6 kr/tim, max 50 kr/dygn.

Med reservation för fel och ändringar.Senast uppdaterad 2017-08-04.