Hösten 2021

Det har varit ett långt uppehåll i kyrkverksamheten pga pandemin och vi är många som saknat glädjen i att få mötas i kyrkan.

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi bäst ska kunna starta upp verksamheten med hänsyn till fortsatt pandemi och gällande rekommendationer. Vi har valt att utgå ifrån upplägget som påbörjades förra hösten men som avbröts pga försämringen i pandemiläget. I detta mail finns dels en uppdaterad sammanfattning av vad som beslutades under förra uppstarten och dels en länk till en ”elektronisk blankett” för att meddela vad man vill bidra med. Missa inte den! 🙂

Till grund planen hösten 2021 är alltså den modell som församlingen beslutade om hösten 2020, och som i sin tur var grundad på en enkät och de samtal Karin hade med många i församlingen i början av sommaren 2020. Detta är en startpunkt, men kan komma att förändras beroende på behov och engagemang!

Restriktioner: Pandemin är inte över. Vi behöver därför fortsätta vara noga med att ta hänsyn till gällande/kommande riktlinjer från myndigheter. Det innebär t.ex. att vi i nuvarande läge inte kan utgå från hemgrupper/husgrupper eftersom församlingen inte kan förutsätta att folk ska öppna sina hem med tanke på pandemin, att unison sång tyvärr kan vara fortsatt begränsat, att vi inte kan ha större samlingar (glasscafé, konserter), gemensamma luncher etc. Vi tar istället tillvara på det som är möjligt och gläds åt att det är mycket mer än för bara några månader sedan!

Vid samlingar i kyrkan behöver vi fortfarande hålla avstånd mellan sällskap, och undvika trängsel.

Mål för höstens träffar: Det övergripande målet är andlig gemenskap som bygger på de behov som framkommit i enkät och samtal och som tar till vara på det som varit positivt under perioden kyrkan varit stängd. Men detta kan säkert sägas på ett mycket bättre och enklare sätt som är lättare att komma ihåg! I den elektroniska blanketten nedan finns det möjlighet för dig att komma med förslag.

Behov: Följande behov var klart uttalade i enkät och samtal och ligger därför till grund för planen.

 • Gemenskap, gärna i mindre grupper, på alternativa platser, med samtal om livet och att göra saker tillsammans.
 • Vila, att få en dag utan tider och aktiviteter att passa och med mer tid för familj, natur och egna initiativ.

Plan för hösten:

Jämna veckor (J) = vilosabbat
Ojämna veckor (O) = planerad verksamhet, främst i kyrkan.

 • V33 (O) – Gruppsabbat
 • V34 (J) – Vilosabbat
 • V35 (O) – 10:30 Enklare gudstjänst
 • V36 (J) – Vilosabbat
 • V37 (O) – Gruppsabbat
 • V38 (J) – Vilosabbat
 • V39 (O) – 10:30 Enklare gudstjänst
 • … osv …

Förklaring:

Enklare gudstjänst – Innebär att vi träffas för en gemensam gudstjänst i kyrkan. Gudstjänsten börjar 10:30. Den kommer att vara i ett enklare format, bl.a. utan funktionärer som mötesledare etc. samt utan unison sång (p.g.a. ökad smittorisk). Gudstjänsten ska sträva efter att inkludera alla åldersgrupper.  

 • Styrelsen har huvudansvaret för dessa gudstjänster, men eftersom det inte finns någon funkislista är det ”jag vill” som gäller! Har du en text du vill dela med dig av? Vill du sjunga eller spela något musikstycke? En tanke du vill dela? Eller förslag på någon uppgift/berättelse/upplägg etc. som skulle uppskattas av barn/ungdomar? Här kommer därför en ”elektronisk blankett” (klicka på ”elektronisk blankett”) där du kan fylla i vad du vill göra, hur ofta och när. (Blanketten gäller också gruppsabbaterna). Svara senast 9/9 så vi kan planera den närmaste tiden. Det är okej att återkomma med kompletterande svar senare om man inte redan nu vet hur det ser ut framåt november-december.

Vilosabbat – Innebär att vi tar tillvara på den möjlighet avsaknad av planerad verksamhet innebär. Det är alltså inga organiserade träffar i eller utanför kyrkan, men för den som vill finns det möjlighet att inbjuda till spontana träffar och aktiviteter.

 • Här finns inga måsten eller krav. Sabbaten innebär vila, och vad som är vila för dig vet bara du och Gud. Ta chansen!
 • Sannolikt fortsätter vi med det digitala bibelstudiet kl 10-11 på lördagar som erbjudits under pandemin på vilosabbaterna.

Gruppsabbat – Många har önskat möjlighet att träffas i just mindre grupper, diskutera frågor om livet, mötas hemma eller på alternativa platser och tider. Dessa sabbater vill skapa utrymme för det. Till skillnad från vilosabbaterna kommer dessa sabbater att vara planerade (för att underlätta för dem som t.ex. kommer med färdtjänst). Någon grupp ska därför alltid träffas i kyrkan. En planering för detta ska upprättas, med tider och ansvarig för varje grupp och träff, och den ska finnas tillgänglig för hela hösten.

 • Detta bygger återigen på ”jag vill”. I enkäten och under samtalen kom det fram många tankar och önskemål. Nu finns det chans att förverkliga dessa! Kanske har du någon fråga du länge funderat på, eller en bibeltext du klurat på som du vill diskutera med andra? Ansvara för en sportkväll? Ordna en filmkväll med fika-diskussion efteråt? Nu kan du se till att det händer! För att vi ska veta vad du vill göra, hur ofta och när, så fyll i denna ”elektroniska blankett” (gäller också gudstjänsterna). Svara senast 9/9 så vi kan planera den närmaste tiden. Det är okej att återkomma med kompletterande svar senare om man inte redan nu vet hur det ser ut framåt november-december.

Den färdiga planeringen kommer sedan att skickas ut samt finnas på församlingens hemsida och kalender.

Ovanstående gäller tills vidare. Efter årsskiftet gör vi en utvärdering och så ser vi hur vi går vidare därifrån. 

Varma hälsningar,

Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer är stängda.