Gudstjänster m.m. inställda t.o.m. 13 juni

Med tanke på det pågående utbrottet av coronaviruset vill vi också ta vårt ansvar. Därför har styrelsen beslutat att ställa in alla planerade församlingsarrangemang i kyrkan preliminärt t.o.m. den 13 juni. Därefter tar vi ett nytt beslut beroende på läget då. Vi återkommer med två veckors framförhållning när vi beslutar att öppna kyrkan igen.  Det blir alltså inga gudstjänster eller bibelstudier den närmaste tiden.

Det betyder dock inte att det råder totalt mötesförbud. Om någon vill arrangera ett bönemöte i mindre grupp, eller om en handfull ungdomar vill ha fredagkvällsmöte, e.dyl. så får man arrangera det under ansvarsfulla former.

Det enda på funkislistan som kommer att rulla på som vanligt är städningen! Dels för att vi har hyresgäster men också för att vi anser att god hygien kan bidra i den nuvarande situationen.

Tankar som ligger bakom detta beslut är:

  • Vi vill undvika tillfällen som innebär att fler människor träffas och kan sprida smitta.
  • Vi vill underlättar för dem som tjänar i kyrkan. Med tanke på det läge som nu råder vill vi undvika att den som har en uppgift enligt funkislistan känner sig känner sig tvungen att gå dit. (Eller behöver försöka hitta en ersättare som ”måste” gå dit).
  • Sex andra adventistförsamlingar i Sverige beslutade redan till förra sabbaten (14/3) att man inte kommer att samlas till gudstjänst eller andra större sammankomster tills vidare. Så har även vår granne, Ryttargårdskyrkan, gjort. Vi anser att det är ett klokt beslut och vill göra likadant.
  • Det finns en allmän uppmaning i samhället om att alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Många företag uppmanar sina anställda till detta. Även gymnasier och högskolor kommer från och med den 18/3 att ha sin undervisning på distans. Vi vill följa de rekommendationerna och istället lyssna på streamade gudstjänster/bibelstudier hemifrån.

Ekebyholm kommer att sända streamade gudstjänster 11:15 varje vecka. Bibelstudier finns på Hope Sabbath School (på engelska, men se info på samfundets hemsida om hur du gör om du vill ha svensk textning). Det finns även funderingar på att försöka ordna något interaktivt bibelstudium från Ekebyholm.

Det finns mycket och bra information om detta och mycket mer på samfundets hemsida, som uppdateras regelbundet: https://www.adventist.se/info/det-kristna-uppdraget-fortsatter-trots-corona/6899/2

Vi behöver hjälpas åt att sprida den här informationen till alla! Vet du någon som inte har internet, eller sällan kollar sin mail, så ring gärna och tala om det!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Uppdaterad 2020-04-23 efter styrelsebeslut att förlänga stängningen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer är stängda.