Kategoriarkiv: Uncategorized

Hösten 2020 i kyrkan

Under hösten 2020 kommer verksamheten att vara annorlunda. Vi kommer att ha en ”rytm” enligt följande:

”Vecka 1” = Enklare gudstjänst kl 10:30. Vi använder både kyrksal och församlingshem för att skapa fysiskt avstånd.

”Vecka 2” = Vilosabbat – ingen organiserad verksamhet i kyrkan.

”Vecka 3” = Gruppsabbat då vi möts i olika grupper / olika tider i kyrkan.

”Vecka 4” = Vilosabbat – ingen organiserad verksamhet i kyrkan.

Detaljerad information finns på den ”Digitala anslagstavlan”. Du som församlingsmedlem är varmt välkommen att lägga till egna initiativ på dagar/tider till denna anslagstavla!

Vid alla träffar i kyrkan är vi noggranna med avstånd och handhygien, och vi kommer dit endast om vi är friska.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Uppstartsmöte 29/8

Efter ett långt uppehåll, närmar sig nu tiden för församlingens uppstart. Nästa sabbat, lördagen den 29 augusti, är det äntligen dags! J

Vi kommer att börja med en stund tillsammans med varandra och med Gud. Vad har du upplevt med Gud under perioden vi inte setts? Har Gud kanske till och med kunnat visa dig något om sig själv, om vad han vill med ditt liv, med Coronas hjälp? Vår Gud är så stor att han ur något enbart negativt (pandemin) kan låta något gott komma. Vad har han gjort för dig?

Under träffen ska vi också tillsammans fundera kring frågorna som ställts i enkäten, samt i samtalen med Karin i början av sommaren. (Tack alla ni som svarat! J) Hösten kommer inte att vara ”som vanligt”. Dels på grund av pandemin, men dels också för att vi haft tid att reflektera över vad som är viktigt, vad vi saknat och vad vi klarat oss bättre utan än vad vi trodde för några månader sedan. Tanken är att vi tillsammans ska komma fram till en plan för höstens sabbater. Tillsammans. För vår församling bygger på ”jag vill”. Så vad har du saknat? Vad brinner du för? Vad skulle du vilja engagera dig i/bidra med? Hur ofta? Fundera gärna på detta under veckan innan vi ses!

Anmäl dig!

Även om det är tillåtet för 50 personer att samlas, bedömer styrelsen att 50 personer i våra lokaler är för mycket för att kunna hålla avstånd. Vi kommer därför att träffas i två omgångar med max 30 person/tillfälle. För att komma krävs därför en anmälan. Svar önskas även om du inte planerar att komma!
Vid anmälan får man välja mellan två tider, 10-12 och 13-15. Skulle det visa sig att det totala antalet personer vid dessa två tillfällen understiger 30, kommer vi att enbart ha ett tillfälle. Det blir då den tiden som har flest anmälningar. De som valt den andra tiden kommer då att bli kontaktade. Anmälan sker via detta formulär: https://forms.gle/Afx1N4u8LjXzPJXT7 Svar önskas senast onsdagen den 26 augusti! Det räcker med en anmälan per hushåll; i anmälan ska du ange hur många personer som kommer.

Håll avstånd!

Förutom de ”vanliga” restriktionerna om att undvika fysisk kontakt, hålla god handhygien etc. behöver vi i våra lokaler vara extra noga med avstånden. Hallen är trång! Om det redan är flera personer i hallen, så vänta utanför. Stanna inte och prata i hallen utan fortsätt in till församlingshemmet. Sitt med avstånd till dem som inte ingår i ditt hushåll/du träffar dagligen.

Ta med eget fika!

Träffen kommer att avslutas med att vi fikar tillsammans. För att göra även detta tryggt och säkert, vill vi att alla tar med sitt eget fika. Hett vatten och te kommer att finnas.

 

Kortfattat innehåll

 • Andlig gemenskap med möjlighet att dela med sig (Vi kommer även att ha en parentation för Brita Udén)
 • Genomgång av resultaten av enkät & samtal
 • Samtal och grovplanering av höstens verksamhet
 • Fika & gemenskap

Väl mött och varmt välkommen!
Mvh, Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Om sommaren i kyrkan

Nu är sommaren äntligen här! Restriktionerna har lättat lite, även om smittorisken är långt ifrån över. Styrelsen bedömer att det inte är läge att starta den ordinarie verksamheten i församlingen än. Vanligtvis har vi en minimal verksamhet under sommaren, men i år vet vi samtidigt att det finns de som under våren har saknat möten i kyrkan.

Efter mycket övervägande har styrelsen beslutat att under sommaren göra det möjligt att träffas under begränsade former. Vi har redan fått kritik för detta, samtidigt som röster också höjs för att starta verksamheten igen. Vi väljer att försöka hitta en lösning, även om vi samtidigt är medvetna om att vilket beslut vi än tar så finns det trossyskon som tycker att vi skulle ha gjort på ett annat sätt.

Det kommer alltså att finnas möjlighet att delta i ett spontant bibelstudium 10:00-12:00 under vissa sabbater i sommar. Inger och Peter kommer att vara ”värdar”, d.v.s. finnas på plats, välkomna och vara med i studiet. Första sabbaten detta erbjuds är den 27 juni. Datum på övriga sabbater kommer efter hand att läggas upp på församlingens digitala anslagstavla. Titta gärna där någon dag innan, så vet du när det är dags. Det går också bra att kontakta Inger eller Peter och fråga. Tel: 013-40188

MEN… För att detta ska fungera i det läge som råder nu, kommer följande att gälla (förutom de allmänna restriktionerna om avstånd etc. som givetvis fortfarande ska följas!):

 • Mötena ska i första hand ske på gräsmattan utanför kyrkan. Vid dåligt väder kan man träffas i församlingshemmet.
 • Inomhus på markplan vill vi ha högst 10-12 besökare, med tanke på att det är ganska trångt i hallen.
 • Inpassering/utpassering sker antingen via altandörren eller genom huvudingången.
 • I församlingshemmet sitter man 1 hushåll/bord, och håller ordentligt avstånd till personer i andra hushåll.

Den som vill ta initiativ till något parallellt möte (t.ex. en barn- eller ungdomsgrupp) på samma tid & plats är välkommen att göra det. Detta får i så fall ske ute på gräsmattan eller i källaren.

 • Inomhus i källaren vill vi ha högst 10-12 besökare, med tanke på att det är smalt i korridorer etc.
 • Inpassering/utpassering sker antingen via källardörren i trapphuset eller genom nödutgången bakom cykelförrådet (det som var ”39:an”-ingången).
 • Håll ordentligt avstånd till personer i andra hushåll.

Den som vill ta initiativ till möte i kyrkan men på annan tid än ovan är välkommen att göra det. För sådana möten gäller ovanstående förhållningsregler.
Det går också alldeles utmärkt att ta initiativ till möte på annan plats! Som i vår Fars underbara natur, till exempel. J Skriv gärna in dessa på den digitala anslagstavlan om det är en öppen inbjudan.

Myndigheters rekommendationer om god handhygien, att hålla sig hemma vid minsta symptom etc. gäller oavsett träff eller plats för träffen.

I höst då?

Även om situationen med pandemin i nuläget verkar vända, vet vi inte hur situationen utvecklas under sommaren och vilka rekommendationer som kommer att finnas i höst. Det är därför inte möjligt att i nuläget ta ett beslut om verksamheten i höst.

Men vi hoppas! Under pandemin har också frågor väckts: Vad har vi saknat mest i församlingsgemenskapen? Finns det något som vi har klarat oss bättre utan än vad vi trodde för några månader sedan? Några har också upplevt att sabbaten blivit en vilodag på ett sätt som inte var fallet när det var ”business as usual” – hur kommer det sig? Hur vi har upplevt denna period varierar säkert från person till person. Vi tror att församlingen behöver samlas och reflektera över de tankar som denna period väckt, innan vi tar beslut om hur verksamheten framöver ska se ut. Och därför önskar vi att ni redan nu bokar den 29 augusti! Planen och förhoppningen är att vi då ska kunna träffas för en uppstart.

Den 29/8 innebär alltså inte att vi återupptar vår ”vanliga” verksamhet. Det är en uppstart när vi träffas för andlig gemenskap, samtal och reflektion. Inga beslut är fattade om verksamheten i höst. Dels måste vi avvakta utvecklingen, myndigheters rekommendationer etc., och dels vill vi ha träffen 29/8 som input till sådant beslut. Så ta gärna en stund i sommar och fundera på ovanstående frågor.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Karin

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Gudstjänster m.m. inställda t.o.m. 13 juni

Med tanke på det pågående utbrottet av coronaviruset vill vi också ta vårt ansvar. Därför har styrelsen beslutat att ställa in alla planerade församlingsarrangemang i kyrkan preliminärt t.o.m. den 13 juni. Därefter tar vi ett nytt beslut beroende på läget då. Vi återkommer med två veckors framförhållning när vi beslutar att öppna kyrkan igen.  Det blir alltså inga gudstjänster eller bibelstudier den närmaste tiden.

Det betyder dock inte att det råder totalt mötesförbud. Om någon vill arrangera ett bönemöte i mindre grupp, eller om en handfull ungdomar vill ha fredagkvällsmöte, e.dyl. så får man arrangera det under ansvarsfulla former.

Det enda på funkislistan som kommer att rulla på som vanligt är städningen! Dels för att vi har hyresgäster men också för att vi anser att god hygien kan bidra i den nuvarande situationen.

Tankar som ligger bakom detta beslut är:

 • Vi vill undvika tillfällen som innebär att fler människor träffas och kan sprida smitta.
 • Vi vill underlättar för dem som tjänar i kyrkan. Med tanke på det läge som nu råder vill vi undvika att den som har en uppgift enligt funkislistan känner sig känner sig tvungen att gå dit. (Eller behöver försöka hitta en ersättare som ”måste” gå dit).
 • Sex andra adventistförsamlingar i Sverige beslutade redan till förra sabbaten (14/3) att man inte kommer att samlas till gudstjänst eller andra större sammankomster tills vidare. Så har även vår granne, Ryttargårdskyrkan, gjort. Vi anser att det är ett klokt beslut och vill göra likadant.
 • Det finns en allmän uppmaning i samhället om att alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Många företag uppmanar sina anställda till detta. Även gymnasier och högskolor kommer från och med den 18/3 att ha sin undervisning på distans. Vi vill följa de rekommendationerna och istället lyssna på streamade gudstjänster/bibelstudier hemifrån.

Ekebyholm kommer att sända streamade gudstjänster 11:15 varje vecka. Bibelstudier finns på Hope Sabbath School (på engelska, men se info på samfundets hemsida om hur du gör om du vill ha svensk textning). Det finns även funderingar på att försöka ordna något interaktivt bibelstudium från Ekebyholm.

Det finns mycket och bra information om detta och mycket mer på samfundets hemsida, som uppdateras regelbundet: https://www.adventist.se/info/det-kristna-uppdraget-fortsatter-trots-corona/6899/2

Vi behöver hjälpas åt att sprida den här informationen till alla! Vet du någon som inte har internet, eller sällan kollar sin mail, så ring gärna och tala om det!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Uppdaterad 2020-04-23 efter styrelsebeslut att förlänga stängningen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Julkonsert 7 december 2019

Under stjärnehimlens glittrande valv, i ett stall för länge sedan, väntade Maria på att hennes lilla son skulle födas…

Julkonsert

lördag 7/12, kl 18:00

Singer/Songwriter Annika Stenmark och hennes band kommer att med både klassiska julsånger och nyskrivna låtar ta oss med på en stämningsfull resa genom tiden där vi tillsammans får upptäcka vem det utlovade barnet var. Kanske får vi upptäcka att vi kan möta honom även idag!

Fri entré, fika efteråt (20 kr).

Välkommen!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Uttalande från styrelsen / Statement from the Board

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i världskyrkan kring frågor om enhet, policyefterlevnad m.m. har styrelsen för Adventkyrkan i Linköping antagit ett uttalande som kan läsas här på engelska och svenska.

Against the backdrop of recent developments in the world church regarding unity, policy compliance etc. the Board of the Seventh-Day Adventist Church in Linköping, Sweden, has issued the following statement, which can be read here in English and Swedish.


Den som vill förstå bakgrunden till uttalandet kan läsa mer på följande länkar.
Those wishing to understand the background for the statement can read more on these links:

Förslag på åtgärder mot unioner som inte följer reglerna (2018-07-19)

Annual Council Votes to Continue Dialogue on Unity and Reconciliation Process (2017-10-09)

Administrative Committee Takes Step Forward in Unity Process (2018-07-17)

ADCOM refers to Compliance Committees (2018-09-18)

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Inspelningar från temahelgen med Reinder Bruinsma

Inspelningarna från temahelgen 25-26 augusti med Reinder Bruinsma finns nu äntligen tillgängliga på adventistplay.se. Vi beklagar förseningen, men den har varit utanför vår kontroll. Bättre sent än aldrig!

Inspelningen från frågestunden på lördag kväll kommer också att publiceras inom kort.

 

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Lunchgudstjänst 10/2

På lördag 10/2 är det ”Lunch med Gud”!

kl 10:00 Bibelstudium / Bibelmys / Bibelkul / Bibeldjup

kl 11:45 Gemensam lunch

kl 13:00 Gudstjänst med Liane Edlund (se Karins mail för mer information!)

Vi har fortfarande inte köpt in några matlagnings- eller diskrobotar med artificiell intelligens till kyrkan som fixar mat & disk, vilket betyder att homo sapiens behöver utföra dessa sysslor nu på lördag! Anmäl dig som homo sapiens preppius eller homo sapiens postishttps://doodle.com/poll/medgwktd4czru7dt.

2-4 individer av arten homo sapiens preppius lagar mat kl 10-12 (ingredienser & recept kommer att finnas på plats), samtidigt som de får tillfälle att samtala om livet, universum och Gud.

3-6 individer av arten homo sapiens postis ansvarar för att disken blir ren. Man brukar hinna en hel del mellan lunch och gudstjänsten, men eventuellt behöver man stanna kvar en liten stund efter gudstjänsten.

Stort tack på förhand till dig som ställer upp!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

2 december: Adventslunch med Gud

Nu är det äntligen första advent! Vi firar detta i Adventkyrkan med en ”Adventslunch med Gud” lördag 2 december

Kl 10:00 Bibelstudium / Bibelmys / Bibelkul / Bibeldjup / ”Preppis” (se nedan)

Kl 11:45 Gemensam lunch

Kl 13:00 Adventsgudstjänst

Vill du hjälpa till praktiskt? Anmäl dig som preppis eller postis!
Gå till https://doodle.com/poll/e7thz5qtxst6zw5z och anmäl dig, eller maila styrelsen.

En ”preppis” är med kl 10-12 och förbereder lunchen. Matvaror och recept kommer att finnas på plats, det är bara att komma och laga mat och samtala med 2-3 andra trevliga människor!

En ”postis” ser till att det blir diskat och iordningställt efteråt. Eventuellt hinner man börja lite innan gudstjänsten, men räkna med att du behöver stanna kvar en stund efter gudstjänsten.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Röjardag söndag 19 november

Ett förslag som kom fram under årsmötet var att göra i ordning studiorummen så att våra tonåringar/ungdomar ska kunna använda dem. Om en månad är det dags! J

Vi vill härmed utlysa en röjardag i kyrkan, för att i första hand se till att studiorummen går från att vara allmänna förvaringsutrymmen till att bli användbara rum. Men finns det skräp även på andra ställen får det gärna hänga med till en återvinningsstation, det med.

 • Vi börjar 12:00 söndagen den 19 november. Det kommer att serveras en enkel soppa med tillbehör för den som blir hungrig.
 • Ett täckt släp kommer att finnas på plats där allt som bedöms som skräp kommer att slängas. Eftersom återvinningsstationerna inte är öppna under söndagen, kommer det också behövas hjälp under måndagen av några som kan köra bort släpet och slänga innehållet på en av stationerna.
 • Det är bra om flera olika verksamheter kan vara representerade så vi lättare vet vad som inte bör slängas. Bästa sättet att välja vad som ska vara kvar är alltså att komma och vara med.
 • Alla som har något som till hör er personligen och som inte används regelbundet i någon verksamhet – vänligen avlägsna det innan den 19/11!

För att det ska bli röjardag den 19/11 behöver vi vara:

 • Söndag – Minst 6, max 10 personer (först till kvarn 😉
 • Måndag – Minst 2-3 personer som kör bort skräpet i släpet på måndagen.

Vänligen anmäl er här: https://doodle.com/poll/qsktqfh864p4rh83

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized