Temahelg 25-26 augusti med Reinder Bruinsma: Vem är en ”riktig” adventist?

Varje adventist har en bild av hur en adventist är, eller borde vara. Men börjar vi jämföra våra bilder ser vi att de är olika. Vi lägger tonvikten på olika saker.

Vissa olikheter är lätta att leva med. Men en del olikheter gör det svårt. Vi måste samsas, kompromissa. Det kan bli konflikt. Vi klistrar etiketter på varandra (och oss själva): ”Konservativ”, ”Kulturell”, ”Liberal”, ”Progressiv”, ”Historisk”…

Hur olika kan vi vara? Någonstans går väl ändå en gräns för vem som är en adventist? Men var går den gränsen? Vem definierar den?

Adventkyrkan i Linköping anordnar en temahelg 25-26 augusti (fredag-lördag) där vi brottas med frågan om adventist-identitet och våra olikheter. Som talare har vi inbjudit Reinder Bruinsma, en livslång kyrkans tjänare som både reflekterat och stuckit ut hakan i dessa frågor!

Antalet platser är begränsat! Alla deltagare måste anmäla sig. Klicka här för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är 18 augusti, men om många anmäler sig kan anmälan komma att stängas tidigare.


Reinder Bruinsma (f. 1942) är född och bosatt i Nederländerna. Han har arbetat hela livet inom Adventistsamfundet i Nederländerna, Västafrika, USA och Storbritannien. Han har arbetat som pastor, men också inom samfundets utbildnings- och förlagsverksamhet. Han har även varit sekreterare för den Trans-europeiska Divisionen och missionsföreståndare i den nederländska unionen.

Reinder har doktorerat vid University of London. Han har skrivit ett 25-tal böcker, översatta till flera språk. Den senaste är Facing Doubt: A Book for Adventists ”on the Margins”. Trots att han officiellt är pensionär sedan 2007 är han fortfarande aktiv med föreläsningar, predikningar och med att skriva.

Reinder är gift med Aafje. De har två vuxna barn och två barnbarn.

Läs Reinders blogg.


Program

Fredag 25/8

17:30 Ÿ Kvällsmat

18:30 Ÿ SDA + HBTQI och andra heta potatisar
Hur kan vi som adventister förhålla oss till en del ”heta potatisar”, som t.ex. frågor om sexuell identitet?

Lördag 26/8

9:30 Ÿ Adventist-identitet 2017
Vad betyder det att vara adventist 2017?  Vad är identitet? Vad är en adventist-identitet? Har adventist-identiteten förändrats över tid? Riskerar identiteten att bli för vag?

11:00 Ÿ Gudstjänst: Hur ska framtidens kyrka se ut?
En gudstjänst där Reinder predikar om morgondagens kyrka.

12:30 Ÿ Lunch

14:00 Ÿ Enhet, enhetlighet, mångfald, olikhet
Några bibliska perspektiv på mångfald. Mångfald och olikhet i adventisternas historia. Utmaningar i nutid att hantera mångfald och våra olikheter.

15:15 Ÿ Fikapaus

16:00 Ÿ De 28 trossatserna
Från 0 till 28: Hur har trossatserna utvecklats? Är alla 28 lika viktiga? Vad ”måste” man tro på som adventist? Vem bestämmer det? Hur hanterar vi olikheter och ger varandra utrymme?

17:30 Ÿ Kvällsmat

18:30 Ÿ Avslutning, frågestund och diskussion
Några avslutande ord från Reinder, och sedan finns möjlighet till frågor och samtal så länge man vill!

Ladda ner infoblad/program som en PDF här.


Praktisk information

Anmälan

Alla deltagare måste anmäla sig. Antalet platser är begränsat. Anmälan måste göras senast 18/8 här.

Kostnad

För medlemmar i Adventkyrkan i Linköping, och deras barn, står församlingen för kostnaden. Besökare från andra församlingar är hjärtligt välkomna, men för att täcka våra omkostnader tar vi en avgift på 150 kr. I avgiften ingår lunch, fika och kvällsmat på lördag.

Mat

Mat på lördag ingår enligt ovan. Kvällsmat på fredag serveras mot en kostnad på 40 kr (gäller även församlingens medlemmar).

Logi

Vi kan tyvärr inte anordna någon logi.

Tolkning

Reinder kommer att tala på engelska. För dem som behöver kommer tolkning att ske simultant via radio. Du kan använda FM-radion i din smartphone (om du har det), medhavd fickradio med hörlurar, eller låna en fickradio från oss. Under sabbatens gudstjänst kommer Reinder dock att predika på svenska.

Plats

Adventkyrkan i Linköping, Djurgårdsgatan 39, Linköping. Hitta på Google Maps.

Parkering

Klicka här för mer information om parkering.