Årsmöte söndag 23 oktober 2022 kl 16:00

Församlingens medlemmar kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2020-07-01 — 2021-06-30.

Plats:                 Adventkyrkan, Djurgårdsgatan 39, Linköping

Förslag till dagordning

 1. Mötets inledning
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
 3. Mötets stadgeenliga kallelse och beslutsmässighet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse 2021/2022
 6. Resultat– och balansrapport 2021/2022
 7. Revisionsberättelse 2021/2022
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget för 2022/2023
 10. Diskussionspunkt: Höstens och vårens program*
  Hur ser det ut, hur vill vi som församling att det ska se ut, hur hjälps vi åt?
 11. Övriga frågor*

Årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga allt eftersom genom länkar ovan. Gällande stadgar finns här.

* För ev. beslut i dessa frågor krävs att minst 20% av medlemmarna närvarar. För övriga beslut krävs minst 10% närvaro.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer är stängda.