Årsmöte 31 okt 2021 kl 16:00

Församlingens medlemmar kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2020-07-01 — 2021-06-30.

Plats:                 Fysiskt: Adventkyrkan, Djurgårdsgatan 39, Linköping
                           Digitalt*: Google Meet (kod qkf-tvue-udg)

Förslag till dagordning

 1. Mötets inledning
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
 3. Mötets stadgeenliga kallelse och beslutsmässighet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse 2020/2021
 6. Resultat- och balansrapport 2020/2021
  (samt en kompletterande specifikation)
 7. Revisionsberättelse 2020/2021
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget för 2021/2022
 10. Diskussionspunkt: Höstens och vårens program**
  Hur ser det ut, hur vill vi som församling att det ska se ut, hur hjälps vi åt?
 11. Diskussionspunkt: Köksrenovering**
  Efter renoveringen av kyrksal, församlingshem och hall: Finns det intresse & möjlighet att gå vidare med renovering av köket?
 12. Övriga frågor**

Årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga allt eftersom genom länkar ovan. Gällande stadgar finns här.

* Deltagande via digitala kanaler kan ske enligt stadgarnas § 4 E. För detta årsmöte används Google Meet. De som deltar digitalt kan räkna med att höra föredragande och se ev. bilder/dokument som visas, samt yttra sig. Digitala deltagare kommer troligen att kunna höra andra deltagare, men ska vara beredda på sämre ljudkvalitet. Inga garantier lämnas för om deltagarna kan se varandra. Vid ev. sluten omröstning kan digitala deltagare välja att a) rösta öppet, eller b) avge sin röst via SMS till av mötet utsedda rösträknare (varvid deltagarens röst blir känd för rösträknarna men inte övriga deltagare).

** För ev. beslut i dessa frågor krävs att minst 20% av medlemmarna närvarar. För övriga beslut krävs minst 10% närvaro.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer är stängda.